Ngô Quyền | Q117

Nhà là nơi chúng ta được là chính mình, thế nên một điều rất quan trọng là không gian này được đo ni đóng giày cho những thói quen sinh hoạt rất riêng của mỗi người, vài sở thích đôi khi hơi khác biệt cũng được nuông chiều tối đa.
Kat tụi mình rất thích thú khi nhận những brief khó, đòi hỏi đầu tư nghiên cứu nhiều chất liệu, giải pháp cả về design lẫn kỹ thuật thi công, tạo ra những không gian độc bản mà chủ nhân có thể tâm đắc và cảm thấy như đang ở trong không gian do chính mình kiến tạo nên.
Date:
Category: